top of page

Een ontmoeting tussen Jan Dheedene, Johan Gelper en Kathleen Huys (Fragment)

 

Voor de tentoonstelling Tussen creëerde Johan Gelper (°1980, Kapellen) een monumentale installatie in situ, die centraal in de expositiezaal staat en schijnbaar alle aandacht naar zich toe lijkt te trekken. Vertrekkend vanuit de gegeven ruimte gaat de kunstenaar een dialoog met haar aan, wat uitmondt in een organisch gegroeide, driedimensionale constructie die haar omgeving uit lijkt te stijgen. Deze Demonteerbare ruimtelijke tekening (2014) is het resultaat van het samenvoegen van een drietal eerder geassembleerde sculpturen, die op hun beurt elk opgebouwd zijn met gevonden voorwerpen uit de onmiddellijke omgeving van de kunstenaar. Onder meer een satellietkoepel, een plastieken strandbal, een trapladder en een half kapotte surfplank maken deel uit van het nieuw geschapen beelduniversum en werden via buizen, schroeven en tentstokken tot een harmonisch geheel samengesteld. Op deze manier benadrukt Gelper tegelijk het demonteerbare aspect: de uiteindelijke ruimtelijke tekening kan immers ten alle tijde uit elkaar gehaald worden. Onwillekeurig doet het creatieproces van Gelper denken aan een uitspraak van de Zwitserse kunstschilder Paul Klee (1879-1940), die stelde dat “een tekening gewoon een lijn is die gaat wandelen”. Het lijkt immers alsof Gelper uit het niets een lijn ongedwongen en schijnbaar chaotisch doorheen de ruimte laat ontwikkelen, waarbij onder andere de cirkelvorm sterk vertegenwoordigd is. Bijgevolg fungeren de strakke, witte muren van de white cube-ruimte als drager van de tekening. 

 

In de eerste ruimte van de galerie hangt de met inkt en verf bewerkte zeefdruk Botanical (2013), waaruit zijn fascinatie voor biologische groeiprocessen blijkt. Bijgevolg zijn zowel de installatie als de tekening op papier tekeningen en vertonen beide onderling vormelijke overeenkomsten, maar bestaan ze autonoom naast elkaar. De karakteristieke beeldcompositie is het resultaat van een intuïtief samenvloeien van botanische tekeningen, technische ontwerpen en abstracte elementen, die gezamenlijk een nieuw geheel vormen dat zweeft tussen figuratie en abstractie. Op deze manier ligt het creatieproces van Johan Gelper ergens tussen het ongebonden écriture automatique en een bewust geconstrueerd systeem. Voor de tekening Botanical werkte de kunstenaar verder op een reeks tekeningen en collages uit 2011, die te zien zijn in de ruimte boven.

 

Wouter De Vleeschouwer, 2014

bottom of page