top of page

Vlaggenboek Mu.ZEE / Mars op Oostende, Phillip Van den Bossche, 2011

 

Ter gelegenheid van Oostende Cultuurstad Vlaanderen 2010 organiseerden Vrijstaat O en Mu.ZEE op 6 november 2010 samen de 'Mars op Oostende', een door de wereld van Ensor geïnspireerde stoet vol ritme, kleur, klank en beweging. De Mars vertrok met talloze vrijwilligers vanuit verschillende Oostendse wijken en slingerde zich door de stad. Een cirkel van vlaggen en vuur, schitterend novemberlicht en de Noordzee vormden het decor van de 'grand finae' van de stoet met blazerconcert op het strand.

 

Kunstencentrum Vrijstaat O was initiatiefnemer en gaf de regie in handen van Dirk Opstaele. De Mars werd onderverdeeld in meerdere, naar Ensor verwijzende thema's: de maskers en de maskerade, sociale en politieke comentaar, de dood, de zee, de Christusfiguur en bijbelse taferelen, de dierenwereld en 'la gamme d'amour'.

 

Mu.ZEE ontwikkelde voor de Mars een vlaggenproject. Een 100 tal kunstenaars werden uitgenodigd om een vlag te ontwerpen die tijdens de Mars werd meegedragen en vervolgens in het museum werd tentoongesteld. De Mars op Oostende met als ondertitel een parade als sociaal kunstwerk, had een sociale en een artistieke component. De thema's van de verschillende groepen binnen de stoet werden als indicatie meegegeven. Een veelvoud aan 'weerwoorden' was het resultaat.

In de verschillende gerealiseerde vlaggen zijn resonanties en verbindingen met Ensors oeuvre, de manier ook waarop hij de samenleving van zijn tijd becomentarieerde en een spiegel voorhield, terug te vinden. Directe en indirecte verwijzingen worden afgewisseld met observaties over de wereld waarin we vandaag leven. Er zijn vlaggen die het weerspannige materiaal en het opgelegde formaat overstijgen; voorandere kunstenaars is de vlag een drager zoals een stuk papier of schildersdoek. In het straatbeeld wordt de vlag vaak als een communicatiemiddel en een symbool geïnterpreteerd en in het museum wordt de vlag veeleer een 'autonoom' kunstwerk bekeken, maar tussen symboliek, heraldiek, intentie en perceptie ligt een boeiend en gemengd gebied: de publieke ruimte.

 

deze publicatie is opgedragen aan de deelnemende kunstenaars. Ieder zijn vlag, samen een meervoud aan stemmen.

 

Phillip Van den Bossche / Mu.ZEE, Oostende

 

Vlaggenboek Mu.ZEE, Thomas Coucke, 2011

 

Johan Gelper maakt sculpturen, tekeningen en installaties. Hij ziet zijn ruimtelijke installaties als 'tekeningen in de ruimte'. Voor zijn installaties gebruikt hij zowel natuurlijke als artificiële materialen. Uit zijn werk spreekt een fascinatie voor de natuur, planten en natuurlijke processen zoals groeiende bewegingen. Maar ook abstracte wetenschappelijke productieprocessen hebben een invloed op zijn werk. Natuur en machine gaan naadloos in elkaar over. Hij gebruikt vaak verwaarloosde en gevonden voorwerpen zoals een tak, een handschoen, stukken plastiek, zetels, verpakkingsmaterialen en onderdelen van auto's en verwerkt die in zijn installaties. Alles begint bij zijn tekeningen die voor hem een manier van denken zijn.

bottom of page