top of page

Onvoorziene omstandigheden​ (fragment)

... Het niet passen van de dingen is helemaal terug te vinden in het werk van Johan Gelper. Zijn wereld van aanzet is de bestaande wereld van dingen, in het bijzonder van overbodig geworden dingen. Van wat van de wereld dreigt af te vallen.

Van deze dingen mag niet verwacht worden dat zij passen, en het is voor hem steeds weer zaaks hier het probleem te zien dat moet opgelost worden. Wat ook gebeurt: het verbinden van deze niet-passende elementen wordt voor hem een tot leven wekken van iets nieuws. Het afvallende wordt van dood tot leven opgewaardeerd.  Een begin van iets dat groeit en groeit, net als alle leven. Het beeld dat hieruit vloeit, is nieuw en onverwacht. Het is ook lijnwerk, en om een of andere reden is dit niet verwonderlijk: Johan heeft de lijn haar werk laten doen, eerst op het blad en dan in de ruimte.

Johan Laethem, 2018

bottom of page