top of page

Als woorden buiten een zin ... (fragment)

... Johan Gelper is geboeid door botanische groeiprocessen en de interactie tussen natuurlijke krachten. In de wereld van de kunstenaar simuleren machines en technische constructies wind die planten doet bewegen. Wetenschappelijke inzichten vertaalt hij in poëtische constructies.

 

In Botanical (2020) wipt een zwarte balk omhoog en cirkelen lijnen als een struikgewas dat in zichzelf verstrikt raakt. Bewegen de lijnen door de wind of door de energie van de balk? Of groeien de planten alle kanten uit en markeert het zwarte element de hoek en het onderlinge evenwicht? In de organische dynamiek geeft een verticale stippellijn richting aan: opwaarts, neerwaarts. Een kom is bewust gekanteld: de (bloem)pot is een instrument dat aantoont hoe planten reageren in hun groeiproces. Als een testopstelling in een wetenschappelijk labo illustreert de tekening de principes van een natuurwet die stelt dat de groei van planten en paddenstoelen beïnvloed wordt door de zwaartekracht. "Bij positieve geotropie vindt de groei met de zwaartekracht mee, dus van de grond af omlaag. Wortels groeien met de zwaartekracht mee, dus gewoonlijk naar beneden [...]. Negatieve geotropie is tegen de zwaartekracht ingroeien, een stengel is daar een voorbeeld van."14 Zelfs wanneer je een plant schuin plaatst, groeit die met haar stengel en bladeren naar het licht.

Ruimtelijke assemblages volgen eenzelfde logica. Geotropism (2022) is een constructie die het biologische verschijnsel illustreert. De organische vorm van de omhoog reikende plant en de op de grond liggende geometrische baksteen – dezelfde grondstof als die van een aarden pot – zoeken hun evenwicht. Het sluit aan bij soortgelijke werken met titels van principes of wetmatigheden: evenwicht, interactie, herhaling, tensegrity.15 Wetenschap als basis voor artistieke verbeelding.

Lut Pil, 2022

14 'Geotropie', https://nl.wikipedia.org/wiki/Geotropie

15 Tensegrity "is een samentrekking van tension en structural integrity. Het verwijst naar de integriteit

van structuren gebaseerd op een evenwicht tussen trek- en drukbelastingen. De trekkrachten worden

opgevangen in flexibele staalkabels. De drukkrachten worden opgevangen in staven van staal,

aluminium of hout."'Tensegrity', https://nl.wikipedia.org/wiki/Tensegrity

bottom of page